ที่อยู่ วัดพิชัย

วัดพิชัย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพ 10240