ที่อยู่ วัดพิชยญาติการาม

วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ