ที่อยู่ วัดพิกุล

วัดพิกุล แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170