ที่อยู่ วัดพันแหวน

วัดพันแหวน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200