ที่อยู่ วัดพันเตา

วัดพันเตา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200