ที่อยู่ วัดพันอ้น

วัดพันอ้น ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200