ที่อยู่ วัดพันตอง

วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100