ที่อยู่ วัดพวกเปีย

วัดพวกเปีย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100