ที่อยู่ วัดพวกหงส์

วัดพวกหงส์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200