ที่อยู่ วัดพวกช้าง

วัดพวกช้าง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100