ที่อยู่ วัดพลมานีย์

วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520