ที่อยู่ วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่