ที่อยู่ วัดพระราม9กาญจนาภิเษก

วัดพระราม9กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพ