ที่อยู่ วัดพระยายัง

วัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพ 10400