ที่อยู่ วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000