ที่อยู่ วัดพระนอนหนองผึ้ง

วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่ 50140