ที่อยู่ วัดพรหมวงศาราม

วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพ 10400