ที่อยู่ วัดพรหมรังษี

วัดพรหมรังษี แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ