ที่อยู่ วัดพรพระร่วงประสิทธิ

วัดพรพระร่วงประสิทธิ แขวงออเงิน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220