ที่อยู่ วัดฝายหิน

วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200