ที่อยู่ วัดผ้าขาว

วัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200