ที่อยู่ วัดผาบ่อง

วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200