ที่อยู่ วัดป้านปิง

วัดป้านปิง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200