ที่อยู่ วัดป่าแพ่ง

วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่