ที่อยู่ วัดป่าแดงมหาวิหาร

วัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200