ที่อยู่ วัดป่าเป้า

วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200