ที่อยู่ วัดป่าพร้าวนอก

วัดป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่