ที่อยู่ วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอ5190

จังหวัดเชียงใหม่