ที่อยู่ วัดป่าชี

วัดป่าชี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100