ที่อยู่ วัดปุรณาวาส

วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพ 10170