ที่อยู่ วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ