ที่อยู่ วัดปลูกศรัทธา

วัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520