ที่อยู่ วัดปริวาส

วัดปริวาส แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ