ที่อยู่ วัดปรินายก

วัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ