ที่อยู่ วัดประเสริฐสุทธาวาส

วัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัดกรุงเทพ 10140