ที่อยู่ วัดประสาทบุญญาวาส

วัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300