ที่อยู่ วัดประดู่ในทรงธรรม

วัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600