ที่อยู่ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800