ที่อยู่ วัดประดู่ฉิมพลี

วัดประดู่ฉิมพลี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600