ที่อยู่ วัดประดิษฐาราม

วัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600