ที่อยู่ วัดประชาศรัทธาธรรม

วัดประชาศรัทธาธรรม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800