ที่อยู่ วัดประชาระบือธรรม

วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300