ที่อยู่ วัดปทุมวนาราม

วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ