ที่อยู่ วัดปทุมคงคา

วัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ