ที่อยู่ วัดปทีปพลีผล

วัดปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

จังหวัดกรุงเทพ 10150