ที่อยู่ วัดบ้านท่อ

วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300