ที่อยู่ วัดบ้านกลางวิปัสสนา

วัดบ้านกลางวิปัสสนา แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ