ที่อยู่ วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ