ที่อยู่ วัดบุพพาราม

วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100