ที่อยู่ วัดบุญศรีมุนีกรณ์

วัดบุญศรีมุนีกรณ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพ 10240